VÝROBKY

Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre vyhľadanie vášho produktu

» rozšírené hľadanie

Kontakt
Rudolf Bakala TERMOGAS
Dielenská Kružná 5
038 61 VRUTKY
SLOVAKIA

TERMOGAS 25 PYRO - ComfortPrednosti:
*Moderný a inovatívny dizajn ekologického kotla
*Vysokoúčinný rúrový výmenník „spaliny – voda“ s turbulátormi
*Vysoká účinnosť spaľovania vďaka rúrovému výmenníku vybavenému špeciálnymi pohyblivými turbulátormi
*Čistenie výmenníka turbulátormi, pohybom páky, čistý výmenník = vysoká účinnosť = zníženie prevádzkových nákladov, úspora paliva
*Spalovanie mäkkého aj tvrdého dreva vo velkej spalovacej komore
*Minimálne množstvo odpadu
*Nenárocná obsluha a jednoduché cistenie
*Automatické odstavenie kotla pri vyhorení paliva
*Odtahový ventilátor zaistuje rovnomerné a efektívne spalovanie
*Možnost prikladat velké kusy dreva
*Vybavený dochladzovacím okruhom proti prehriatiu vody v kotly

Popis:
Splyňovací kotol je vybavený účinnejším rúrovým výmenníkom „spaliny – voda“. Je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol je suché drevo. Pri plnom využití nakladacieho zásobníka možnosť nepretržitého horenia 8 až 12 hodín. Splyňovací kotol je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.

Technické parametre:

Menovitý výkon: 12,5-25 kW
Účinnosť: 91,6 %
Priemerná spotreba paliva: 6,5 kg/h
Max. prevádzkový pretlak: 250 kPa (bary)
Objem vodnej náplne: 117 l
Objem násypky: 200 l
Max. elektr. príkon: 42 W
Prívod elektr. napätia: 230/50 V/Hz
Min.teplota vratnej vody v prevádzke: 65 °C
Teplota spalín na výstupe z kotla: 170 °C
Celková hmotnosť: 570 kg
Max. hladina hluku: 65 dB
Predpísaný prevádzkový ťah komína: 23 Pa
Pripojenie kúrenárskej vody: G6/4 Js
Pripojenie dymovodu: 150 mm
Výška kotla: 1472 mm
Šírka kotla: 703 mm
Hĺbka kotla: 1337 mm

« späť
Aktuality
15.12.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie v spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS

» viac
31.08.2014
Projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
picture
Účasť spoločnosti Rudolf Bakala TERMOGAS a jej výrobkov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách doma aj v zahraničí
» viac
15.08.2014
Podpora využívania malých obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie by mali byť známe v druhej polovici roka 2014
» viac
10.08.2014
Dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu
Celkovo bolo od 2009 so 2011 medzi domácnosti na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie rozdelených vyše 6,6 milióna EUR.
» viac
28.01.2011
Pozvánka na medzinárodné výstavy 2011
Výstavy 2011
» viac
© Copyright 2005 Rudolf Bakala TERMOGAS | All right reserved